پرش لینک ها

Tag: CNG

مخزن CNG

مخزن CNG

ساخت مخزن CNG   حمید قاسمی ده‌چشمه در این باره اظهار کرد: اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی به دوگانه سوز، سبب احیای کارخانه‌های تولید مخزن CNG در کشور شده است که پیش از این ورشکسته و تعطیل شده بودند. وی تاکید کرد: پس از
تماس سریع